Gandhi nagar 1st lane Berhampur , Ganjam, Odisha-760001

+91-9439616546, 8249981448

Contact Address

Berhampur Address

Gandhi nagar 1st lane Berhampur 

Ganjam, Odisha-760001

Phone: 9439616546

 

Bhubaneswar Address

 Plot No-300, 2071, Aiginia,

Shreekhetra Vihar, Bhubaneswar,

Odisha 751019

 

Enquiry Us